BÚT ĐO CHẤT ĐIỆN LI

Nếu nhà các bạn đã có máy RO thì phải trang bị thêm những dụng cụ sau đây để thường xuyên kiểm tra chất lượng NƯỚC UỐNG.

  • Bộ 3 lõi BÙ KHOÁNG – NÂNG pH – CHỐNG OXY HÓA vì bản thân nước RO là NƯỚC CHẾT không tốt cho sự sống.
  • Thuốc test pH để kiểm xem NÂNG pH còn tác dụng hay đã hết
  • BÚT ĐO CHẤT ĐIỆN LI để kiểm tra xem BÙ KHOÁNG còn tác dụng hay đã hết