ĐỒNG HỒ NƯỚC TITAKO

ĐỒNG HỒ NƯỚC TITAKO để đo lường lượng nước chảy qua bộ lọc để thay thế định kỳ, nhằm bảo đảm chất lượng nước lọc tốt nhất!

Đây là bộ phận đi kèm khi các anh chị mua bộ lọc NANO 3M.

Description