TEST pH và TEST CLO

TEST pH CHÍNH HÃNG NHẬT:

  • Nước có độ pH từ 5.5 đến 6.0 phù hợp cho sinh hoạt nhưng tuyệt đối không phù hợp cho ăn uống. Do đó, các bạn cần phải test pH để có giải pháp xử lý phù hợp.
  • Dung dịch test pH hồ cá không chính xác và không chuẩn để test NƯỚC UỐNG.
  • Nếu nhà các anh chị gắn máy RO + BÙ KHOÁNG + NÂNG pH + CHỐNG OXY HÓA thì càng phải dùng thuốc thử này để định kỳ kiểm tra NƯỚC UỐNG. Nếu bộ 3 lõi NÂNG pH + BÙ KHOÁNG + CHỐNG OXY HÓA không còn tác dụng nữa, thì các bạn phải thay bộ lõi mới.

TEST CLOR:

  • Nếu thuốc test CLOR làm cho nguồn nước đầu vào (chưa qua bất kỳ bộ lọc nào) chuyển thành màu vàng, thì đúng là nước nhà các bạn là NƯỚC MÁY THIỆT.
  • Nếu thuốc test CLOR không làm cho nguồn nước đầu vào chuyển màu. thì nguồn nước đầu vào không có clor.
  • Nước không có clor có 2 trường hợp. Nguồn nước đầu vào là nước giếng nước sông, thì sẽ không có clor. Nước sau khi xử lý loại bỏ clor cũng sẽ không đổi màu khi dùng thuốc thử clor.

 

 

 

Description